یا لطیف...

بار خویش از کوی اهالی جبر بیرون بردم و در توهم قبیله‌ی اختیاریون اسیر شدم.

روزگاریست که در حروله‌ بین‌الامرین سر می‌کنم.

این‌جا...

آن‌جا...

چرا... چگونه...

آیا از پس این روزگار، آن روز مقدس خواهد رسید که صاحب اختیارم تو باشی؟

.............

پینوشت:

جضرت عشق بفرما که دلم خانه توست

.............

نورنوشت:

مردى گوید بامام صادق علیه‏السلام عرض كردم: خدا بندگان را بر گناه مجبور ساخته؟ فرمود: نه، گفتم: پس كار را به آنها واگذاشته؟ فرمود: نه، گفتم پس حقیقت چیست؟ فرمود: لطفى است از پروردگارت میان این دو مطلب.

اصول كافى جلد 1 صفحه: 221 روایت: 8