بی منت... 

اراده دارد انسان و اختیار. می خواهد؛ می طلبد؛ درخواست می کند...

اما بییشتر دوست دارد «چیزی را که دوست دارد» از «کسی که دوستش دارد» بگیرد. «بدون درخواست» و قبل از درخواست!!! همه زیبایی خواستن به این است که چیزی را که دوست داری از کسی که دوستش داری قبل از آنکه بخواهی بگیری... باید که در همین زمین هم تجربه اش کرده باشی! نه؟! می دانی که...

روزهایی است که همویی که همه دوستش دارند، بدون درخواست، دکانش را باز کرده و سفره اش را پهن کرده و به قولی سر گذر نشسته. با چک سفید های امضاء شده...

یا من یعطی من سأله

یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه

تهننا منه و رحمه (1)

سلام بر لحظه های این روزها که خواسته هایت را برآورده می کند. سلام بر لحظه هایی که خواسته هایی که نمی خواهی و نمی دانی را عطا می کند. فقط برای آنکه بگوید: "دوستت دارم"

پی نوشت:

(1) بخشی از مناجات ماه رجب؛ مفاتیح الجنان