«وقتی حسین علیه السلام در صحنه است، اگر در صحنه نیستی، هر کجا که می­خواهی باش! ایستاده به نماز، چه نشسته بر سفره شراب...» (شهید گلستانی)

 

پی­نوشت2:

دنبال چه می­گردیم؟ علم و معرفت و تهذیب؛ یا پول و پست و مقام؟ وقتی اماممان منتظر است، فرقی نمی­کند؛ چه دنبال معرفت و علم و تهذیب؛ چه دنبال پول و پست و مقام و دنیا!!! امام در صحنه­ی غیبت مشغول چه کاریست؟

 

پی­نوشت2:

یکی از روزهایی بود که کاش زمین باز می­شد. بخشی از دعای امام منتظر برای شیعه­ هاشه:

اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا ، و بقیة طینتنا ،

و قد فعلوا ذنوبا كثیرة ، اتكالا على حبنا و ولایتنا .

فان كانت ذنوبهم بینك و بینهم ، فاصفح عنهم ، فقد رضینا ، و ما كان منها فیما بینهم ، و قاص بها عن خمسنا ، و ادخلهم الجنة ، و زحزحهم عن النار ،

و لاتجمع بینهم و بین اعدائنا فی سخطك .


پروردگارا ! شیعیان ما از شعاع انوارما و باقیمانده طینت ما آفریده شده اند ، و ایشان باتکاء محبت و ولایت ما گناهان بسیارى را انجام داده اند ؛ اگر گناهانشان بین تو و ایشان مانع ایجاد كرده از آنان درگذر ، که ما از ایشان خشنود شده ایم ، و خطاهایى كه بین خودشان مرتكب شده اند را در برابر خمس ما بر ایشان ببخشاى ، و آنان را در بهشت و ارد ساز و از دوزخ دورگردان ، و ایشان را شامل غضبى كه بر دشمنان ما روا مى دارى ، قرار نده؛