تولد دوباره

انتخاب یعنی تجلی قدرت ویژه انسان که هدیه الهی است. اینکه چگونه از هدیه الهی استفاده می کنیم دقیقا نشان دهنده این است که جهان بینی ما چیست.

 

نگاه اول:

در یک انتخاب، عامل پایه ای انتخاب چیست؟ مبنا قرار گرفتن اقتصاد و رفاه و توجه به کمبودها و نواقص در انتخاب نمی تواند میزان تعیین کننده ای برای انتخاب دینی باشد. وقتی ضعف اقتصادی عامل تعیین کننده انتخاب باشد در حقیقت آنچه که فرمان انتخاب را به دست گرفته است، نفس انسان است که چون غذایش تامین نمی شود دست به شورش می زند و فردی را طلب می کند که سفره اش را رنگین تر بفرماید.

برعکس، معیار ولایت پذیری و جهش تاریخی به سمت تمدن سازی اسلامی، معیاری است که هیچ عاملی توان همپایی با آن را ندارد. «کدام کاندیدا ولایی تر و تمدن سازتر حرکت می کند؟» به نظر من فراتر از هر چیزی این عامل تعیین کننده است که کدام کاندیدا اصلح است. در این شکل از معیار اصلح بودن، تیم فکری و تئوری پردازان کاندیدا، نقش مهمتری از خود کاندیدا دارد.

 

نگاه دوم:

در انتخابات حاضر دو جریان با چهارشاخه با تقسیم سه به یک بازی می کنند. یک طرف خواهان تحول در شکل اداره کشور با نظامی متفاوت از نظام های موجود بین الملل است و طرف دیگر به شکل سه گروه مختلف خواهان ارجاع ایران به تجربه جهانی و همسویی یا آن هاست. باید توجه داشت که بیش از سی سال قبل در انقلاب سفید شاه و مردم همین مبنا برای تغییر و تحول در نظر گرفته بود.

 

نگاه سوم:

به قول خواجه حافظ: تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست، معیار اصلح بودن در این فضا حتی از تقوی هم بالاتر است. صرف تقوی و اخلاق نمی تواند معبار اصلح بودن باشد. در نگاهی به بازه های مختلف تاریخی این تجربه تلخ را می توان یافت. افراد متقی و عابد کوفه و مدینه و مکه که امام خویش را رها کردند و به سجاده و قرآن صامت و کلاس های وعظ و اخلاق خویش پرداختند و امروزه کسی به تقوی آنان اعتنایی ندارد! افرادی بسیار متقی و آشنا به قرآن و تفسیر و حدیث همچون ابن عباس ها با سابقه فراوان در همراهی با پیامبر و حتی داشتن نسب خونی و خانوادگی!!!

 

نتیجه:

آنچه این انتخابات را مهم تر از همه سوابقش کرده، فرصت جهش و نقطه عطفی است که اولا در ریزش ها و رویش های یاران انقلاب رخ خواهد داد و ثانیا نوید شکل گیری حلقه جدیدی از مدیران و مهم تر از همه نظام تازه ای از اداره جامعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور خواهد بود. پیروزی احمدی نژاد در حقیقت تولد این نطفه سی ساله انقلاب اسلامی و پیروزی رقبای ایشان، سقط شدن این نطفه و آغاز دوره تازه ای از تقیه سیاسی شیعه خواهد بود.

 

یک پیش بینی:

به نظر شما، برای از میدان به در کردن احمدی نژاد کدام انصراف موثرتر است:

الف) انصراف آقای کروبی به نفع آقای موسوی

ب) استعفای آقای موسوی به نفع آقای رضایی