پیش به سوی بهار

 

می خواهم به شما بشارت بدهم:

در طول تاریخ همه آمده اند و مقدمه را فراهم كنند؛  اما بدانید به لطف خدا امروز حركت آخر آغاز شده است و ما و ملت ایران در متن انقلاب جهانی زندگی می كنیم و حركت می كنیم. انقلاب اسلامی بخشی از انقلاب جهانی است؛ در متن انقلاب جهانی است. هدفش انقلاب جهانی است. هدفش محیا كردن مقدمات ظهور آخرین است.

امروز عزیزان من، همه جهان به سرعت برای استقبال از امام آماده می شود . امروز نام امام، یاد امام، مطالبه حقیقت، مطالبه عدالت، مطالبه یكتاپرستی، به سرعت به مطالبه جهانی تبدیل می شود.

جبهه شیاطین، به سركردگی استكبار و آمریكا به عنوان مهمترین مانع در برابر حكومت جهانی به لطف خدا در حال افول و نزول و اضمحلال هستند. نگاه كنید شرایط جهانی را؛

من یك جایی عرض كردم بزرگترین مانع در برابر ظهور، مستكبرین به سركردگی دولت آمریكا است.یكی از دوستان سوال كرد، چطور می گویی این مهمترین و بزرگترین مانع است گفتم: نگاه كنید به رفتار این جرسومه؛ ببنید چطور عمل كرده است و برای منحرف كردن اذهان بشریت از خدا، از پیامبران، از اخلاق و از ارزش های الهی و از یاد امام كه تجلی همه این ارزش هاست چگونه عمل می كند. برای منعطف كردن دلها و اندیشه های بشریت به دنیا و ارزش های پست دنیایی و خواسته های دنیایی، چقدر گسترده و قوی و موثر عمل می كند. چطور در طول 100 سال به اندازه همه تاریخ بشر و بیش از كل تاریخ بشر جنایت كرده اند و آدم كشته اند، فساد برپا كرده اند و بی عدالت كرده اند . ببینید برای تخریب فرهنگ ملتها چه می كنند. گسترده ترین هجوم فرهنگی تاریخ به دست اینها انجام شده است. گسترده ترین تخریب فرهنگی در طول تاریخ به دست اینها انجام شده است،گسترده ترین كشتار ملت ها به دست اینها انجام شده است ، گسترده ترین فساد اقتصادی به دست اینها انجام شده است .

هواپرستی را، خودخواهی را، آنقدر بزك كرده اند ، آنقدر تزیین كرده اند و در بسته بندی های زیبا در دنیا منتشر كرده اند كه بسیاری از متدیینین را هم فریب داده اند .

همه همت مستكبرین این است و متمركز بر این است كه ذهن و دل ملت ها از تنها حقیقت جاری در عالم یعنی وجود امام، وجود امام عصر و آرمان حكومت جهانی منفعل و منحرف بشود .

در طول تاریخ مانعی بزرگ تر از این ها دربرابر حركت انبیاء در برابر حركت امام و در برابر حركت موحدان وجود نداشته است.

 

بخشی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد در خراسان جنوبی